DEX RS voor EBA stress test 2020

Op 7 november 2019 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de definitieve methodologie en ontwerpsjablonen voor de EU-brede stresstest voor 2020 gepubliceerd, samen met de belangrijkste mijlpalen van de oefening. De stresstestoefening zal formeel worden gelanceerd in januari 2020 en de resultaten zullen worden gepubliceerd tegen 31 juli 2020. De test is hoofdzakelijk gericht op de beoordeling van de impact van risicodragers op de solvabiliteit van banken. Banken moeten een gemeenschappelijke reeks risico's aan de stresstest onderwerpen (kredietrisico - inclusief securitisaties - marktrisico en tegenpartijkredietrisico en operationeel risico - inclusief gedragsrisico). Daarnaast wordt banken gevraagd om de impact van de scenario's op de netto rentebaten te projecteren en om winst- en verliesrekening en kapitaalposten te stresstesten die niet onder andere risicotypen vallen. DEX Data Explorers lanceert een module die alle gevraagde rapporten bevat.

 

 EBAStress

Lees meer...

Nieuwe lay-out voor MiFID transaction reporting in produktie

Op 23 september 2019 is een nieuwe versie van de ESMA MiFID II richtlijnen de nieuwe standaard geworden. DEX Data Explorers heeft DEX Regulatory Suite bijgewerkt met deze nieuwe standaarden.

MiFID II is een wettelijk kader dat door de Europese Unie (EU) is ingesteld om financiële markten te reguleren en de bescherming van beleggers te verbeteren. Het doel is om praktijken in de hele EU te standaardiseren en het vertrouwen in de industrie te herstellen, vooral na de financiële crisis van 2008.

MiFID II harmoniseert de toepassing van toezicht tussen de lidstaten en verbreedt het toepassingsgebied van de regeling. Het legt met name meer rapportagevereisten en tests op om de transparantie te vergroten en het gebruik van dark pools (particuliere financiële beurzen waarmee beleggers kunnen handelen zonder hun identiteit te onthullen) en OTC-handel (Over The Counter trading) te verminderen.

traders

Lees meer...

Wettelijke rapportages voor PPI's

Deze post bespreekt wettelijke rapportages voor Premiepensioeninstellingen (PPI’s) en de diensten die Addition Knowledge House biedt ter ondersteuning van het PPI rapportage-proces. Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder in Nederland, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf de risico's (b.v. overlijden, arbeidsongeschiktheid en "langer leven dan statistisch verwacht") draagt.

Lees meer...

DGS Update

De Nederlandsche Bank komt met een update van het Deposito Garantiestelsel. Bekijk de video voor een update in 45 seconden of lees de post voor meer info.

Lees meer...

DEX Regulatory Suite voor CRD iv

EBA publiceerde zijn eerste rapport over het toezicht op de implementatie van liquiditeitsdekkingsratio's (LCR) in de EU: https://europa.eu/!cK88CH. DEX Data Explorers biedt een oplossing voor CRD iv die Liquity Coverage afdekt.

EuroByNight

Lees meer...

Addition biedt business process outsourcing voor FTK

Het Financieel Toetsingskader (FTK) is het toezichtregime dat vanaf 1 januari 2007 van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Addition Knowledge House (www.addition.nu) biedt business process outsourcing diensten voor FTK, gebruik makend van DEX Regulatory Suite.

Lees meer...

Securities Financing Transaction Reporting (SFTR)

In januari 2020 zullen de nieuwe SFTR-rapportageverplichtingen van kracht worden. De omvang van SFTR is zodanig dat mensen in de markt het al 'het beest' noemen. DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor SFTR. Dit artikel legt uit wat SFTR inhoudt, en wat DEX Data Explorers voor u kan doen om deze grote regelgeving aan te pakken.

Lees meer...

MIFID ii implementatie overwegingen - een onderzoek

DEX partner Addition Knowledge House voerde een onderzoek uit naar MIFID ii implementatie overwegingen. U kun het volledige artikel in het Nederlands hier vinden: http://bit.ly/2mKD1uY,  een Engelse samenvatting kunt u hier vinden: http://bit.ly/2ELMvwA.

research

MiFID ii bij Hof Hoorneman Bankiers

4 januari 2018 was de eerste dag dat Hof Hoorneman Bankiers, net als andere financiële instellingen in heel Europa, hun transacties aan de toezichthouder moest melden onder de nieuwe MiFID ii-verordening. Sven Schuling, IT-directeur bij Hof Hoorneman, deelt enkele inzichten over de implementatie van MiFID ii van Hof Hoorneman.

Sven

Lees meer...

Sociaal Economische Rapportages in DEX RS

DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor Sociaal Economische Rapportages (SE). DEX RS voor SE verzamelt de informatie die nodig is voor rapportage aan de regulator, voert de berekeningen en validaties uit en produceert de rapporten en interfacebestanden voor de toezichthouder.

DEX RS heeft ook oplossingen voor CRD iv, Solvency2, MIFID ii, Deposito Garantie Stelsel, de Nederlandse DRA-rapporten, SFTR, AnaCredit en Residential Real Estate. De gecombineerde oplossingen vormen een uitgebreide regulatory oplossing voor uw organisatie.

DNBLogo

Meer artikelen...

  1. AnaCredit in DEX RS