news-banner

GDPRlockDEX Regulatory Suite voor GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. De GDPR geeft elke EU-burger het recht te weten en te beslissen hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt, opgeslagen, beschermd, overgedragen en verwijderd.

DEX Data Explorers introduceert DEX Regulatory Suite voor GDPR. Deze module maakt deel uit van de DEX Regulatory Suite, die oplossingen voor allerlei soorten regelgeving biedt. Met DEX RS voor GDPR kunt u:

  • Documenteren welke privacygevoelige informatie u in uw organisatie hebt
  • Definieren uw werkprocessen, privacyorganisatie en maatregelen
  • Privacyrapporten rapporteren
  • Het "recht om te vergeten" -proces uitvoeren
  • Databewerkingsovereenkomsten genereren.

U kunt meer lezen over DEX RS voor GDPR in bijgaande whitepaper.

research

MIFID ii implementatie overwegingen - een onderzoek

DEX partner Addition Knowledge House voerde een onderzoek uit naar MIFID ii implementatie overwegingen. U kun het volledige artikel in het Nederlands hier vinden: http://bit.ly/2mKD1uY,  een Engelse samenvatting kunt u hier vinden: http://bit.ly/2ELMvwA.

SvenMIFID ii bij Hof Hoorneman Bankiers

4 januari was de eerste dag dat Hof Hoorneman Bankiers, net als andere financiële instellingen in heel Europa, hun transacties aan de toezichthouder moest melden onder de nieuwe MIFID ii-verordening. Hof Hoorneman Bankiers is gevestigd in Nederland en is een onafhankelijke bank met volledige bankvergunning. De bank is sinds 1989 vermogensbeheerder. Hof Hoorneman heeft 60 werknemers en het beheerde vermogen bedraagt circa € 2,1 miljard.

Sven Schuling, IT-directeur bij Hof Hoorneman, deelt enkele inzichten over de implementatie van MIFID ii van Hof Hoorneman.

Waar moet Hof Hoorneman onder MIFID ii aan voldoen?

Hof Hoorneman moet zich houden aan de nieuwe regels voor beleggersbescherming, verslaglegging en transactierapportage. Dit betekent dat er veel meer informatie moet worden opgeslagen over investeringsbeslissingen, klanten en de daadwerkelijke transacties. Bestaande workflows moeten hiervoor worden gewijzigd.

Hoe bereidden jullie je voor op MIFID ii?

KPMG heeft ons geholpen door de impact en de gaps te identificeren, hiermee begonnen we in 2016. De technische implementatie gebeurde met onze huidige systemen. WebFocus van Information Builders werd gebruikt voor het verzamelen van alle informatie. We hebben transactiemeldingen geïmplementeerd met DEX Regulatory Suite of DEX Data Explorers.

Wat was de impact voor klanten, organisatie en IT?

Veel processen moesten worden gewijzigd en we moesten LEI's en ID's van onze klanten verzamelen.

Wat waren de grootste uitdagingen?

Allereerst was het moeilijk om alle eisen duidelijk te krijgen, omdat het zo veel is. De volgende uitdaging was het verzamelen van alle klantgegevens, zoals LEI-codes en ID-kaarten.

Bovendien was het moeilijk algemene regels vast te stellen volgens welke financiële instrumenten moesten worden gerapporteerd. We hebben dit opgelost door per ISIN-code te registreren of een instrument moet worden gerapporteerd of niet.

In de hele markt wordt dag + 2 gebruikt voor het voltooien van de verwerking van transacties, maar MIFID-transacties moeten op dag + 1 worden gerapporteerd. Dit veroorzaakt ook enkele uitdagingen.

Is het je gelukt om op tijd te rapporteren?

Natuurlijk.

Hoe vind je dat de implementatie is gegaan?

Dit was een zeer tijdrovende en kostbare operatie, maar het is ons gelukt.

Wat zijn de volgende uitdagingen?

Nieuwe regels die we moeten implementeren zijn het depositogarantiestelsel en GDPR. Verder willen we graag meer tijd besteden aan serviceverlening aan de business!

Lees meer in MIFIDii bij Hof Hoorneman.

vangnet-foto-fotolia

Deposito Garantie Stelsel in DEX RS

DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor het depositogarantiestelsel (DGS), de verordening die (gedeeltelijke) terugbetaling van deposito's garandeert in geval van een bankfaillissement.
De DNB werkt momenteel samen met Nederlandse banken aan een snellere uitbetaling door het DGS. Het doel is om clienten binnen zeven werkdagen tegen 2019 te kunnen vergoeden. Banken bereiden zich nu voor op de implementatie van DGS.
DEX Regulatory Suite voor DGS verzamelt de informatie die nodig is voor rapportage aan de regulator, berekent de gegarandeerde bedragen, voert de validaties uit en produceert de rapporten en interfacebestanden voor de toezichthouder.
DEX Regulatory Suite voor DGS maakt deel uit van de DEX Regulatory Suite, die onder andere ook oplossingen biedt voor CRD iv, Solvency2, MIFID ii, SFTR, AnaCredit, Residential Real Estate en Social Economic Reports.

DNBLogo

Sociaal Economische Rapportages in DEX RS

DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor Sociaal Economische Rapportages (SE). DEX RS voor SE verzamelt de informatie die nodig is voor rapportage aan de regulator, voert de berekeningen en validaties uit en produceert de rapporten en interfacebestanden voor de toezichthouder. DEX RS heeft ook oplossingen voor CRD iv, Solvency2, MIFID ii, Deposito Garantie Stelsel, de Nederlandse DRA-rapporten, SFTR, AnaCredit en Residential Real Estate. De gecombineerde oplossingen vormen een uitgebreide regulatory oplossing voor uw organisatie.

AnaCredit

AnaCredit en Residential Real Estate in DEX RS

DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor AnaCredit en Residential Real Estate, met alle rapporten, validaties en interfaces die nodig zijn voor uw rapportageverplichtingen. DEX Regulatory Suite biedt nu oplossingen voor COREP, FINREP en andere bankrapporten, Solvency, MIFID ii, AnaCredit, DRA, Deposito Garantie Stelsel en Sociaal Economische Rapportages.