news-banner

vangnet-foto-fotolia

Deposito Garantie Stelsel in DEX RS

DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor het depositogarantiestelsel (DGS), de verordening die (gedeeltelijke) terugbetaling van deposito's garandeert in geval van een bankfaillissement.
De DNB werkt momenteel samen met Nederlandse banken aan een snellere uitbetaling door het DGS. Het doel is om clienten binnen zeven werkdagen tegen 2019 te kunnen vergoeden. Banken bereiden zich nu voor op de implementatie van DGS.
DEX Regulatory Suite voor DGS verzamelt de informatie die nodig is voor rapportage aan de regulator, berekent de gegarandeerde bedragen, voert de validaties uit en produceert de rapporten en interfacebestanden voor de toezichthouder.
DEX Regulatory Suite voor DGS maakt deel uit van de DEX Regulatory Suite, die onder andere ook oplossingen biedt voor CRD iv, Solvency2, MIFID ii, SFTR, AnaCredit, Residential Real Estate en Social Economic Reports.