dex-banner

data-searchWat doet DEX Data Explorers ?

DEX Data Explorers exploreert data in zijn vele verschijningsvormen. Genereert u in uw organisatie veel gegevens, bijvoorbeeld over uw klanten, producten, etcetera? Heeft u het idee dat er uit die gegevens meer te halen valt dan u nu doet? Ziet u er tegen op om daarvoor grote investeringen te doen? Laat DEX Data Explorers u dan helpen.

DEX Regulatory Suite

Wettelijke rapportages, bijvoorbeeld die aan de DNB, zijn duur om te maken, de vereisten veranderen steeds en ze leveren u als bedrijf niets op. Alle reden dus om een zo efficient mogelijke oplossing te zoeken. DEX Data Explorers heeft de DEX Regulatory Suite ontwikkeld waarmee eenvoudig op basis van de standaarden van de wetgever de rapportages gegenereerd kunnen wordem. DEX Regulatory Suite biedt oplossingen voor banken (FINREP/COREP, AnaCredit, Sociaal Economische rapportages), voor verzekeraars en persioenfondsen (Solvency), en voor beleggingsinstellingen (MIFID ii, SFTR). DEX RS genereert XLBRL of XML conform de specificaties van de wetgever.

Datamanagement

Datamanagement is de ontwikkeling, uitvoering en het toezicht op de plannen, het beleid, programma's en praktijken die de controle, bescherming, levering en verbetering van de waarde van de gegevens en informatie in een organisatie ondersteunen. DEX Data Explorers kan u ondersteunen in het inrichten van een datamanagement programma in uw organisatie en bij de invulling van de verschillende aspecten van datamanagement. DEX Data Explorers heeft grote organisaties geholpen bij het inrichten van de governance, data kwaliteits management, master data managemenent, datawarehousing, big data en andere aspecten. 

Neem voor meer infomatie contact op met DEX Data Explorers.