MiFID ii bij Hof Hoorneman Bankiers

4 januari 2018 was de eerste dag dat Hof Hoorneman Bankiers, net als andere financiële instellingen in heel Europa, hun transacties aan de toezichthouder moest melden onder de nieuwe MiFID ii-verordening. Sven Schuling, IT-directeur bij Hof Hoorneman, deelt enkele inzichten over de implementatie van MiFID ii van Hof Hoorneman.

Sven

Hof Hoorneman Bankiers is gevestigd in Nederland en is een onafhankelijke bank met volledige bankvergunning. De bank is sinds 1989 vermogensbeheerder. Hof Hoorneman heeft 60 werknemers en het beheerde vermogen bedraagt circa € 2,1 miljard.

Waar moet Hof Hoorneman onder MiFID ii aan voldoen?

Hof Hoorneman moet zich houden aan de nieuwe regels voor beleggersbescherming, verslaglegging en transactierapportage. Dit betekent dat er veel meer informatie moet worden opgeslagen over investeringsbeslissingen, klanten en de daadwerkelijke transacties. Bestaande workflows moeten hiervoor worden gewijzigd

Hoe bereidden jullie je voor op MiFID ii?

KPMG heeft ons geholpen door de impact en de gaps te identificeren, hiermee begonnen we in 2016. De technische implementatie gebeurde met onze huidige systemen. WebFocus van Information Builders werd gebruikt voor het verzamelen van alle informatie. We hebben transactiemeldingen geïmplementeerd met DEX Regulatory Suite of DEX Data Explorers.

Wat was de impact voor klanten, organisatie en IT?

Veel processen moesten worden gewijzigd en we moesten LEI's en ID's van onze klanten verzamelen.

Wat waren de grootste uitdagingen?

Allereerst was het moeilijk om alle eisen duidelijk te krijgen, omdat het zo veel is. De volgende uitdaging was het verzamelen van alle klantgegevens, zoals LEI-codes en ID-kaarten.

Bovendien was het moeilijk algemene regels vast te stellen volgens welke financiële instrumenten moesten worden gerapporteerd. We hebben dit opgelost door per ISIN-code te registreren of een instrument moet worden gerapporteerd of niet.

In de hele markt wordt dag + 2 gebruikt voor het voltooien van de verwerking van transacties, maar MIFID-transacties moeten op dag + 1 worden gerapporteerd. Dit veroorzaakt ook enkele uitdagingen.

Is het je gelukt om op tijd te rapporteren?

Natuurlijk.

Hoe vind je dat de implementatie is gegaan?

Dit was een zeer tijdrovende en kostbare operatie, maar het is ons gelukt.

Wat zijn de volgende uitdagingen?

Nieuwe regels die we moeten implementeren zijn het depositogarantiestelsel en GDPR. Verder willen we graag meer tijd besteden aan serviceverlening aan de business!