DGS Update

De Nederlandsche Bank heeft een update van het Deposito Garantiestelsel gepubliceerd. Bekijk de video voor een update in 45 seconden of lees de post voor meer info.

 

Wat is het Deposito Garantie Stelsel?

Het Deposito Garantie Stelsel is een vangnet. Het is een fonds dat wordt gefinancierd door de banken. Als een bank failliet gaat kunnen de depositohouders vanuit het DGS fonds tot een maximum van € 100.000 per depositohouder gecompenseerd worden. Onderdeel van de hervorming van het DGS is de invoering van een standaard voor Nederlandse banken om deposito gerelateerde gegevens per depositohouder te kunnen opbouwen en aanleveren. Deze aanlevering heeet het Individueel Klantbeeld. Het IKB bevat op hoofdlijnen per depositohouder:

 • een overzicht van alle deposito’s van dedepositohouder
 • markeringen of het deposito en de depositohouder in aanmerking komen voor het DGS
 • aanvullende informatie die nodig is om tot uitkering over te gaan

 

DNB kondigt aanpassingen aan

De Nederlandsche Bank heeft aanpassingen aan DGS aangekondigd. Versie 1.1 van de gegevensleveringsovereenkomst (GLO) komt 1 juli 2019 uit en is 1 januari 2020 van kracht geworden. Vanaf dat moment moeten de nieuwe formaten aangeleverd worden.

De volgende wijzigingen zullen er in de aanlevering zijn:

 • 5 entiteiten vewijderd
 • Hernoeming (1),  verwijdering (4) en toevoeging (1)  van attributen
 • Veranderingen in  29 validatieregels

De aanlevering van IKB blijft in CSV. Er komen geen wijzigingen in de encryptie.

 

Privacy regels
BSN nummer en Bankrekeningnummer mogen niet als ID gebruikt worden in de aanlevering. Een depositor moet zoals bekend uniek identificeerbaar zijn. De validatie of dit daadwerkelijk het geval is blijft signalerend, aangezien anders bijna niemand zou kunnen aanleveren. Echter, DNB zal de gegevens in de IKB-levering combineren met de resultaten van de accountantscontrole om tot een oordeel te komen of depositors daadwerkelijk uniek identificeerbaar zijn.

 

Wijziging in kwartaalrapportages

De kwartaalrapportages zullen vanaf 31/3/2020 in XBRL aangeleverd moeten worden, er komen wijzigingen in het format en de aansluiting met de FINREP wordt in het overzicht opgenomen. Ook zijn er nieuwe validatieregels gedefinieerd. DEX RS ondersteunt de nieuwe lay-outs en de generatie van XBRL. Tevens vult DEX RS de kwartaalrapportage op basis van de inhoud van de IKB bestanden.

 T DGS0101

 

DEX Regulatory Suite voor DGS

Ter ondersteuning van het DGS-proces biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor DGS. DEX RS genereert wettelijke rapporten op basis van de DNB-specificaties en genereert de XBRL- CSV- en MIME-berichten die worden gebruikt in de DGS-processen. 

DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit:

 • Rapporten gegenereerd volgens de nieuwste normen
 • Analysetools voor het in kaart brengen van eigen gegevenssets met het DGS-model
 • Validatie van de gegevens volgens de door de DNB gedefinieerde validatieregels; dit geeft u de mogelijkheid om de rapporten te valideren voordat u ze verzendt
 • Berekening van de gegarandeerde bedragen ten behoeve van de kwartaalrapportages op basis van de IKB-bestanden.
 • CSV-, MIME- en XBRL-generatie in overeenstemming met de normen van DNB
 • Encryptie conform de normen van Logius
 • Verwerking van de feedback van DNB
 • Automatisch gegenereerde documentatie
 • Workflow-ondersteuning

DEXDNBMenu

 

Rapporten volgens de wettelijke normen

DEX RS genereert wettelijke rapporten op basis van de nieuwste richtlijnen van de toezichthouder. Daarom zijn de rapporten altijd compliant en voldoen ze aan de nieuwste normen. Wanneer er updates voor de standaarden worden ingediend, ontvangt u als klant een update van de rapportagedefinities. De hierboven aangekondige aanpassingen zullen binnen een maand na publicatie beschikbaar zijn voor implementatie

Hieronder het DGS rapport voor bank account.

DGSBankaccount

 

 

Ontwerp uw eigen rapporten

Naast het leveren van de vereiste regelgevingsrapporten biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt opnieuw gebruiken voor reguleringsrapporten voor bijvoorbeeld interne rapporten. U kunt ook uw eigen validaties toevoegen.

DGSexpression

 

Beschikbare oplossingen

DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
 • AnaCredit
 • Residential Real Estate
 • Deposit Guarantee Scheme
 • MIFID ii
 • SFTR
 • Social Economic Reports
 • Dutch Digital Reporting (DRA)
 • Solvency
 • IORP II
 • Country Risk
 • Financial Assessment Scheme (FTK)
 • Tax reporting (VIA)