Addition biedt business process outsourcing voor FTK

Het Financieel Toetsingskader (FTK) is het toezichtregime dat vanaf 1 januari 2007 van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Addition Knowledge House (www.addition.nu) biedt business process outsourcing diensten voor FTK, gebruik makend van DEX Regulatory Suite.

Pensioenfondsen hebben verplichtingen variërend van een korte tot een zeer lange duur. Het FTK moet garanderen dat de toezeggingen die op basis van het pensioenplan aan de deelnemers zijn gedaan, kunnen worden gehonoreerd. Het FTK moet er daarom voor zorgen dat pensioenfondsen niet meer risico nemen dan ze kunnen dragen en de negatieve gevolgen van te veel risico niet overdragen aan toekomstige generaties.

FTK rapportages
Om de FTK-regeling te kunnen handhaven, heeft De Nederlandsche Bank een uitgebreide set rapportages opgesteld. Marktpartijen moeten regelmatig rapporteren over hun financiële positie. De volgende rapportagesubgroepen zijn gedefinieerd:

 • Dekkingsgraadrapporten

 • Investeringen

 • Investeringen met een geografische uitsplitsing

 • Premierapportages

 • Reglementen

 • Herstelplannen

 • Haalbaarheidstest

 • Driemaandelijkse rapportage voor pensioenfondsen

FTK proces
Het volgende diagram toont de informatiestroom tussen de verschillende deelnemers aan het FTK-proces.

FTK Context

Investment managers sturen informatie over beleggingsfondsen naar de custodian
De custodian stuurt de beleggingsrapporten van FTK naar het pensioenfonds
Het pensioenfonds stuurt de FTK-berichten naar de actuaris
De actuaris voert actuariële berekeningen uit en stuurt het resultaat terug naar het pensioenfonds
Het pensioenfonds stuurt de FTK-rapporten naar de toezichthouder
De actuaris stuurt een actuariële verklaring naar de toezichthouder

DEX Regulatory Suite voor FTK
DEX Data Explorers biedt ter ondersteuning van het FTK-proces DEX Regulatory Suite voor FTK. DEX RS genereert wettelijke rapporten met behulp van de DNB-specificaties.

DEXDNBMenuFTK

DNB heeft een datapointmodel gepubliceerd met alle definities van de FTK-rapporten. Een datapointmodel is een database die alle nodige informatie bevat om de rapporten te genereren. DEX RS gebruikt de informatie in het datapointmodel om de rapporten te genereren, de uitkomsten te valideren met de DNB-validatieregels en de XBRL-interfaces te genereren. Aangezien de rapporten worden gegenereerd volgens de DNB-normen, zijn de rapporten altijd compliant en voldoen ze aan de laatste normen.

Hieronder een voorbeeld van een FTK-rapport gegenereerd door DEX RS.

FTKreport1

DEX Data Explorers onderhoudt de definities van de rapporten volgens de toezichthouderstandaarden. Bij updates van de standaarden ontvangt u als klant een update van de rapportagedefinities.

DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit:

 • Rapporten gegenereerd volgens de laatste standaarden

 • Analysehulpmiddelen voor het mappen van eigen gegevenssets op het DNB FTK-model

 • Validatie van de gegevens volgens de door DNB gedefinieerde validatieregels; dit geeft u de mogelijkheid om de rapporten te valideren voordat u ze verzendt

 • XBRL-generatie volgens de normen van DNB

 • Verwerking van de feedback van DNB

 • Automatisch gegenereerde documentatie

 • Workflow-ondersteuning

Workflow ondersteuning
De DEX RS-functionaliteit is geïntegreerd met workflowsystemen. Gebruikers worden door het regelgevingsproces geleid; handmatige stappen zijn geïntegreerd met geautomatiseerde stappen. Alle acties worden gelogd.

FTKWorkflow

Ontwerp uw eigen rapportages
Naast het leveren van de vereiste wettelijke rapportages biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt voor wettelijke rapportages opnieuw gebruiken voor bijvoorbeeld interne rapporten.

FTKexpression

 

Beschikbare oplossingen
DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende voorschriften:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)

 • AnaCredit

 • Residential Real Estate

 • Depositogarantiestelsel

 • MIFID ii

 • SFTR

 • Sociaal-economische rapportages

 • Digitale Rapportage (DRA)

 • Solvency

 • IORP ii

 • Landenrisico

 • Financieel toetsingskader (FTK)

 • Fiscale rapportage (VIA, Fatca)

 

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite
Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een reseller van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House biedt de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:

 • Ondersteuning bij de implementatieAddition

 • Support

 • Business Process Outsourcing

Addition Knowledge House biedt de mogelijkheid om grote delen van het FTK-proces uit te besteden. Addition kan de volgende diensten aanbieden met DEX RS:

 • Verzamelen van de informatie van de investment managers

 • Versturen van informatie naar de actuaris en ontvangen van informatie van de actuaris

 • Generatie van FTK-rapporten en distributie naar geïnteresseerde partijen

 • Maken van de XBRL en het versturen naar de toezichthouder

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag hoe we uw proces optimaal kunnen ondersteunen.