DEX Regulatory Suite voor CRD iv, versie 2.9.1.1

EBA implementeert versie 2.9 van CRD iv. De wijzigingen in het reportimg framework zijn van toepassing vanaf verschillende referentiedata vanwege verschillende implementatiedata van de onderliggende wettelijke vereisten.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het EBA-rapportagekader hebben betrekking op het volgende:

 • Taxonomie 2.9 RES toe te passen vanaf 31/12/2019: wijzigingen in bestaande resolutierapportagevereisten (aanpassingen en aanvullende sjablonen)
 • Taxonomie 2.9 COR van toepassing vanaf 31/03/2020: wijzigingen in COREP om in overeenstemming te zijn met het nieuwe securitisatiekader
 • Taxonomie 2.9 FIN van toepassing vanaf 30/06/2020: wijzigingen in FINREP betreffende rapportage van niet-renderende en overgedragen risico's, winst- en verliesrekening en IFRS16
 • Taxonomie 2.9 LCR van toepassing vanaf 30/04/2020: wijzigingen in LCR in overeenstemming met de wijzigingswet van de LCR
 • Taxonomie 2.9 SBP van toepassing vanaf 31/12/2019 (IMV vanaf 26/09/2019): wijzigingen in rapportagevereisten zoals gespecificeerd in de ITS over benchmarking van toezicht op interne modellen

In onderstaand schema wordt het implementatieschema getoond.

DEX Data Explorers heeft deze nieuwe versies al beschikbaar in DEX Regulatory Suite.

EBA2911

Capital Requirements Directive iv
Veel financiële regelgeving richt zich op Basel III, de regelgevingen die wereldwijde, financiële organisaties besturen. In Europa zijn deze samen verzameld in CRD (Capital Requirements Directive) iv. Het kenmerkende van CRD iv is dat het na 2008 een hele reeks governance rond bankorganisaties samenbrengt om toekomstige liquiditeitscrises te voorkomen.

CRD iv reporting
Om de CRD IV-verordening te kunnen handhaven, heeft de Europese Banking Authority een uitgebreide reeks rapporten opgesteld. Marktpartijen moeten regelmatig rapporteren over hun financiële positie. De volgende rapportagesets (taxonomieën) zijn gedefinieerd:

 • COREP
 • FINREP
 • Funding Plans
 • Asset Encumbrance
 • Resolution
 • Supervisory Benchmarking

DEX Regulatory Suite voor EBA
Om te kunnen voldoen aan de CRD iv-voorschriften, biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor EBA. DEX RS genereert wettelijke rapporten met behulp van de EBA-specificaties.

 

DEX EBA menu

 

EBA heeft een datapointmodel gepubliceerd met alle definities van de CRD iv-rapporten. Een datapointmodel is een database die alle nodige informatie bevat om de rapporten te genereren. DEX RS gebruikt de informatie in het datapointmodel om de rapporten te genereren, de uitkomsten te valideren met de EBA-validatieregels en de XBRL-interfaces te genereren. Aangezien de rapporten worden gegenereerd volgens de EBA-normen, zijn de rapporten altijd compatibel en voldoen ze aan de nieuwste normen.

Hieronder wordt een voorbeeld van een Liquidity Coverage rapport weergegeven dat is gegenereerd door DEX RS.

 

LC report

 

DEX Data Explorers handhaaft de definities van de rapporten volgens de regulatorstandaarden. Wanneer er updates voor de standaarden worden ingediend, ontvangt u als klant een update van de reeks rapportagedefinities.
DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit:

 • Rapporten gegenereerd volgens de nieuwste normen
 • Analysetools voor het in mappen van eigen gegevenssets met het EBA CRD iv-model
 • Validatie van de gegevens volgens de validatieregels gedefinieerd door EBA; dit geeft u de mogelijkheid om de rapporten te valideren voordat u ze verzendt
 • XBRL-generatie in overeenstemming met de normen van EBA
 • Verwerking van de feedback van EBA
 • Automatisch gegenereerde documentatie
 • Workflow ondersteuning
 • Mogelijkheid om uw eigen rapporten te definiëren

Workflow ondersteuning
DEX RS biedt workflowintegratie. De DEX RS-functionaliteit is geïntegreerd in workflowsystemen. Gebruikers worden door het regulatory proces geleid; handmatige stappen zijn geïntegreerd met geautomatiseerde stappen. Alle acties worden vastgelegd.

 

DEX workflow

 

Ontwerp uw eigen rapportages
Naast het leveren van de vereiste regelgevingsrapporten biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt opnieuw gebruiken voor reguleringsrapporten voor bijvoorbeeld interne rapporten. U kunt ook uw eigen berekeningen en validaties toevoegen.

 

DEXDesignEBA

 

Beschikbare oplossingen
DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
 • AnaCredit
 • Residential Real Estate
 • Depositogarantiestelsel
 • MIFID ii
 • SFTR
 • Sociaal-economische rapportages
 • Digitale Rapportage (DRA)
 • Solvency
 • IORP ii
 • Landenrisico
 • Financieel toetsingskader (FTK)
 • Fiscale rapportage (VIA, Fatca)
 • Premie Pensioen Instellingen (PPI)
 • Stress test

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite
Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een reseller van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House biedt de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:Addition

 • Ondersteuning bij de implementatie
 • Support
 • Business Process Outsourcing

Addition Knowledge House biedt de mogelijkheid om grote delen van het CRD iv-proces uit
te besteden. Addition kan de volgende diensten aanbieden met DEX RS:

 • Verzamelen van de informatie van de bronsystemen
 • Generatie van CRD iv-rapporten en distributie naar geïnteresseerde partijen
 • Maken van de XBRL en het versturen naar de toezichthouder

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag hoe we uw proces
optimaal kunnen ondersteunen.