Nieuwe lay-out voor MiFID transaction reporting in produktie

Op 23 september 2019 is een nieuwe versie van de ESMA MiFID II richtlijnen de nieuwe standaard geworden. DEX Data Explorers heeft DEX Regulatory Suite bijgewerkt met deze nieuwe standaarden.

MiFID II is een wettelijk kader dat door de Europese Unie (EU) is ingesteld om financiële markten te reguleren en de bescherming van beleggers te verbeteren. Het doel is om praktijken in de hele EU te standaardiseren en het vertrouwen in de industrie te herstellen, vooral na de financiële crisis van 2008.

MiFID II harmoniseert de toepassing van toezicht tussen de lidstaten en verbreedt het toepassingsgebied van de regeling. Het legt met name meer rapportagevereisten en tests op om de transparantie te vergroten en het gebruik van dark pools (particuliere financiële beurzen waarmee beleggers kunnen handelen zonder hun identiteit te onthullen) en OTC-handel (Over The Counter trading) te verminderen.

traders

Transaction reporting

4 januari 2018 was de eerste dag dat financiële instellingen in heel Europa hun transacties aan de toezichthouder moesten melden onder de nieuwe MIFID ii-verordening. Dagelijkse transactierapporten moeten worden ingediend bij een lokale bevoegde autoriteit, in Nederland is dit de AFM. De richtlijnen voor MiFID ii-transactierapportage zijn vastgesteld door ESMA.

DEX Data Explorers heeft de MiFID II Transactierapportage opgenomen in DEX Regulatory Suite.

 

MIFID1

 

DEX Regulatory Suite for ESMA

Om het ESMA-proces te ondersteunen, biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor ESMA aan. DEX RS genereert wettelijke rapportages op basis van de ESMA-specificaties.

 

MIFID2

 

DEX Regulatory Suite voor ESMA genereert de XML-berichten die worden gebruikt in de MiFID II-processen. Deze XML-berichten zijn gebaseerd op dezelfde ISO 20022-berichtstandaarden die ook worden gebruikt voor SFTR-transactierapportage.

 • DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit voor rapporterende entiteiten:
 • Rapporten gegenereerd volgens de nieuwste normen
 • Analysetools voor het in mappen van eigen datasets op het ESMA-model
 • Validatie van de gegevens volgens de door ESMA gedefinieerde validatieregels; dit geeft u de mogelijkheid om de rapporten te valideren voordat u ze opstuurt
 • XML-generatie volgens de normen van ESMA
 • Verwerking van de feedback van ESMA
 • Automatisch gegenereerde documentatie
 • Ondersteuning van workflows

Hieronder wordt een voorbeeld getoond van een MiFID ii-rapport gegenereerd door DEX RS.

 

MIFID3

 

Workflow support

DEX RS biedt workflow-integratie. De DEX RS-functionaliteit is geïntegreerd met workflowsystemen. Gebruikers worden door het regelgevingsproces geleid; handmatige stappen zijn geïntegreerd met geautomatiseerde stappen. Alle acties worden vastgelegd.

 

MIFID4

 

Ontwerp uw eigen rapportages

Naast het leveren van de vereiste wettelijke rapportages biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt voor wettelijke rapportages opnieuw gebruiken voor bijvoorbeeld interne rapporten.

MIFID5

 

Beschikbare oplossingen

DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
 • AnaCredit
 • Residential Real Estate
 • Depositogarantiestelsel
 • MIFID ii
 • SFTR
 • Sociaal-economische rapportages
 • Digitale Rapportage (DRA)
 • Solvency
 • IORP ii
 • Landenrisico
 • Financieel toetsingskader (FTK)
 • Premiepensioeninstellingen (PPI’s)
 • Fiscale rapportage (VIA, Fatca)

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite
Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een reseller van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House biedt de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:

 • Implementation supportAddition
 • Maintenance
 • Business process outsourcing

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag hoe we uw proces optimaal kunnen ondersteunen.