European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Deze post bespreekt de regelgeving voor EMIR en de oplossing die DEX Regulatory Suite biedt voor deze regelgeving.

De European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is een samenstel van wetgeving voor vrij verkrijgbare (OTC) derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. EMIR is door de Europese Unie (EU) geïntroduceerd als implementatie van het commitment van de G20 om systeemrisico, tegenpartij- en operationeel risico te verminderen en de transparantie op de markt voor OTC-derivaten te vergroten. Het werd ook ontworpen als een preventieve maatregel om uitval tijdens mogelijke toekomstige financiële crises te voorkomen, vergelijkbaar met de ineenstorting die volgde op het faillissement van Lehman Brothers in 2008.

europe satelite

EMIR stelt gemeenschappelijke regels vast voor centrale tegenpartijen, die als contactpunt van elke transactie fungeren, en transactieregisters, die alle transactiegegevens verzamelen en bijhouden. EMIR vereist de rapportage van alle derivaten, zowel OTC als op de beurs verhandeld, aan een transactieregister. EMIR omvat entiteiten die in aanmerking komen voor derivatencontracten met betrekking tot rente, aandelen, vreemde valuta of krediet- en grondstoffenderivaten. Het schetst ook drie soorten verplichtingen, waaronder de clearing, rapportage en risicobeperking van toepasselijke producten.

De reeks verplichtingen van EMIR is gefaseerd in werking getreden over een periode van meerdere jaren.

 

EMIR-rapportage
ESMA heeft gedetailleerde regels en richtlijnen ontwikkeld voor rapportage, registratie en toegang tot gegevens.

Bij de rapportage moeten tegenpartijen ook rekening houden met de validatieregels die door TR's worden toegepast om ervoor te zorgen dat de rapportage wordt uitgevoerd volgens het EMIR-regime, inclusief de specificaties van de technische normen.

DEX Data Explorers heeft EMIR-rapportage opgenomen in DEX Regulatory Suite.

 

DEX Regulatory Suite voor ESMA
Om de ESMA-processen te ondersteunen biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor ESMA aan. DEX RS genereert regelgevingsrapporten met behulp van de ESMA-specificaties.

EMIRmenu

DEX Regulatory Suite for ESMA genereert de XML-berichten die worden gebruikt in de EMIR-processen. Deze XML-berichten zijn gebaseerd op dezelfde ISO 20022-berichtstandaarden die ook worden gebruikt voor SFTR- en MiFID ii-transactierapportage.
DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit voor rapporterende entiteiten:
• Rapportages gegenereerd volgens de laatste standaarden
• Analysetools voor het mappen van eigen datasets op het ESMA-model
• Validering van de gegevens volgens de validatieregels die door ESMA zijn vastgesteld; dit geeft u de mogelijkheid om de rapporten te valideren voordat u ze opstuurt
• XML-generatie volgens de standaarden van ESMA
• Verwerking van de feedback van ESMA
• Automatisch gegenereerde documentatie
• Workflow ondersteuning

Hieronder ziet u een voorbeeld van een EMIR-rapport gegenereerd door DEX RS.

EMIRreport

DEX Data Explorers hanteert de definities van de rapporten volgens de regulatorstandaarden. Wanneer updates voor de standaarden worden gepubliceerd, ontvangt u als klant een update van de set van rapportagedefinities.

 

Uitvoering van validatieregels
ESMA heeft een reeks validatieregels opgesteld die worden gebruikt om te controleren of de ingediende gegevens correct zijn. De regels staan ​​in het DEX RS-datapoinntmodel, dus u kunt controleren of de gegevens correct zijn voordat u deze bij de toezichthouder indient. Hieronder wordt een voorbeeld van een validatierapport getoond.

EMIRvalidations


Volledige lineage
DEX RS biedt inzichtde volledige afstammingvan de waarden in de rapporten. Dit betekent dat u de waarden van de rapporten kunt herleiden tot de oorspronkelijke brongegevensrecords die een waarde in het rapport vormen. Dit is een zeer handige functie waarmee u de gerapporteerde waarden kunt analyseren. Hieronder ziet u een voorbeeld van de lineage van een waarde. Het getoonde rapport is een DGS-rapport. De som van de blauw gemarkeerde waarden is de waarde in het rapport.

DGSlineage

 

Generatie van interfaces
DEX RS genereert de door de toezichthouder vereiste interfaces. In onderstaand voorbeeld wordt een voorbeeld van een XML-interface voor EMIR, zoals vereist door ESMA, getoond.

EMIRXML

 

Workflow ondersteuning
DEX RS biedt workflowintegratie. De DEX RS-functionaliteit is geïntegreerd met workflowsystemen. Gebruikers worden begeleid door het regelgevingsproces; handmatige stappen zijn geïntegreerd met geautomatiseerde stappen. Alle acties worden vastgelegd.

FTKWorkflow

 

Ontwerp uw eigen rapporten
Naast het leveren van de vereiste rapporten biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt voor wettelijke rapportages hergebruiken voor bijvoorbeeld interne rapporten. Hieronder wordt het ontwerpscherm getoond. U kunt uw eigen kolommen toevoegen of een kopie van een volledig rapport maken en deze wijzigen voor intern gebruik.

U kunt ook uw eigen validaties toevoegen.

EMIRvalidationdesign

 

Beschikbare oplossingen

DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
 • AnaCredit
 • Residential Real Estate
 • Deposit Guarantee Scheme
 • MIFID ii
 • SFTR
 • Social Economic Reports
 • Dutch Digital Reporting (DRA)
 • Solvency
 • IORP II
 • Country Risk
 • Financial Assessment Scheme (FTK)
 • Tax reporting (VIA)

 

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite
Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een wederverkoper van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House levert de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:

 • implementatie ondersteuning
 • onderhoud
 • Business Process Outsourcing

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag met u hoe wij uw proces optimaal kunnen ondersteunen.