Wettelijke rapportages voor PPI’s

Deel dit nieuws

Wettelijke rapportages voor PPI’s

Deze post bespreekt wettelijke rapportages voor Premiepensioeninstellingen (PPI’s) en de diensten die Addition Knowledge House biedt ter ondersteuning van het PPI rapportage-proces. Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder in Nederland, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf de risico’s (b.v. overlijden, arbeidsongeschiktheid en “langer leven dan statistisch verwacht”) draagt.

De PPI legt zich op de Nederlandse markt toe op de uitvoering van collectieve beschikbare premieregelingen (‘defined contribution’), aanvullend op de AOW. Collectieve beschikbare premieregelingen met individuele beleggingskeuzes hebben als kenmerk dat het op te bouwen pensioenkapitaal mede afhankelijk is van het resultaat van de gekozen beleggingen. De uitkeringen die ingaan vanaf de pensioendatum zijn afhankelijk van de rentestand.

De PPI biedt de mogelijkheid om uitvoering van pensioenregelingen over de grenzen heen mogelijk te maken. Voor bedrijven met vestigingen in meerdere landen biedt dit de mogelijkheid om de uitvoering te centraliseren.

PPI rapportages

Om de PPI-regeling te kunnen handhaven, heeft De Nederlandsche Bank een uitgebreide set rapportages opgesteld. Marktpartijen moeten regelmatig rapporteren over hun financiële positie. Op 18 december 2018 heeft DNB versie 1.0.3 van de XBRL-taxonomie van de PPI-rapportages voor premiepensioeninstellingen gepubliceerd.

DEX Data Explorers heeft nu de PPI rapportages opgenomen in DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House biedt business process outsourcing diensten voor PPI, gebruik makend van DEX Regulatory Suite.

DEX Regulatory Suite voor PPI’s

DEX Data Explorers biedt ter ondersteuning van het PPI-proces DEX Regulatory Suite voor PPI. DEX RS genereert wettelijke rapporten met behulp van de DNB-specificaties.

DEXDNBMenuFTK

DNB heeft een datapointmodel gepubliceerd met alle definities van de PPI-rapporten. Een datapointmodel is een database die alle nodige informatie bevat om de rapporten te genereren. DEX RS gebruikt de informatie in het datapointmodel om de rapporten te genereren, de uitkomsten te valideren met de DNB-validatieregels en de XBRL-interfaces te genereren. Aangezien de rapporten worden gegenereerd volgens de DNB-normen, zijn de rapporten altijd compliant en voldoen ze aan de laatste normen.

Hieronder een voorbeeld van een PPI-rapport gegenereerd door DEX RS.

PPI2

DEX Data Explorers onderhoudt de definities van de rapporten volgens de toezichthouderstandaarden. Bij updates van de standaarden ontvangt u als klant een update van de rapportagedefinities.

DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit:

 • Rapporten gegenereerd volgens de laatste standaarden
 • Analysehulpmiddelen voor het mappen van eigen gegevenssets op het DNB PPI-model
 • Validatie van de gegevens volgens de door DNB gedefinieerde validatieregels; dit geeft u de mogelijkheid om de rapporten te valideren voordat u ze verzendt
 • XBRL-generatie volgens de normen van DNB
 • Verwerking van de feedback van DNB
 • Automatisch gegenereerde documentatie
 • Workflow-ondersteuning

Workflow ondersteuning

De DEX RS-functionaliteit is geïntegreerd met workflowsystemen. Gebruikers worden door het regelgevingsproces geleid; handmatige stappen zijn geïntegreerd met geautomatiseerde stappen. Alle acties worden gelogd.

FTKWorkflow

Ontwerp uw eigen rapportages

Naast het leveren van de vereiste wettelijke rapportages biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt voor wettelijke rapportages opnieuw gebruiken voor bijvoorbeeld interne rapporten.

PPI3

Beschikbare oplossingen

DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
 • AnaCredit
 • Residential Real Estate
 • Depositogarantiestelsel
 • MIFID ii
 • SFTR
 • Sociaal-economische rapportages
 • Digitale Rapportage (DRA)
 • Solvency
 • IORP ii
 • Landenrisico
 • Financieel toetsingskader (FTK)
 • Premiepensioeninstellingen (PPI’s)
 • Fiscale rapportage (VIA, Fatca)

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite

Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een reseller van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House biedt de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:

 • Ondersteuning bij de implementatieAddition
 • Support
 • Business Process Outsourcing

Addition Knowledge House biedt de mogelijkheid om grote delen van het PPI-proces uit te besteden. Addition kan de volgende diensten aanbieden met DEX RS:

 • Verzamelen van de informatie van de investment managers
 • Versturen van informatie naar de actuaris en ontvangen van informatie van de actuaris
 • Generatie van PPI-rapporten en distributie naar geïnteresseerde partijen
 • Maken van de XBRL en het versturen naar de toezichthouder

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag hoe we uw proces optimaal kunnen ondersteunen.

Meer kennis downloads

Published On: september 16th, 2019Categories: Nieuws, Regulatory suite